Enthousiaste reacties op voorgenomen nieuwbouw

Geplaatst op 10-10-2017

De afgelopen maanden stond de enquête online onder belangstellenden voor de koopwoningen. Hierin is onder andere gevraagd naar welk woningtype uw voorkeur uitgaat, maar ook op andere onderdelen hebben we uw mening gevraagd zoals voorkeur naar architectuurstijl. Wij mogen constateren dat de input vanuit de enquêtevragen aangeeft dat er veel interesse is in de locatie en in het project Goudshof. Indien u de enquêtes heeft ingevuld: nogmaals hartelijk dank voor het doorgeven van uw woonvoorkeuren. De enquête is inmiddels gesloten.

We brengen u graag op de hoogte van de uitkomsten: 

 • Circa 50% van alle belangstellenden in het project heeft aan de woonwensenquête deelgenomen. Dit zijn voornamelijk twee persoonshuishoudens en gezinnen.
 • De meeste geïnteresseerden komen uit Gouda een deel daarvan is al woonachtig in de buurt van de projectlocatie. De overige geïnteresseerden komen uit de omgeving van Gouda of hebben vanuit het verleden binding met Gouda of de locatie.
 • Men voelt zich aangesproken tot de stijl en sfeer: nieuwbouw in ‘de tuin’ van het Sint Jozefpaviljoen. Daarnaast wordt ook veelvuldig aangegeven: wonen in een groen stedelijke omgeving en de centrale ligging ten opzichte van het centrum.
 • De belangrijkste keuze voor een nieuwe woonomgeving is een rustige woonomgeving en een kindvriendelijke buurt.
 • Men vindt het belangrijk dat de nieuwbouw past bij de stijl en sfeer van Sint Jozefpaviljoen. Hier past moderne architectuur minder goed bij. Er wordt de voorkeur gegeven aan een jaren ‘30 uitstraling gevolgd door klassiek. Waarbij de voorkeur bij de grondgebonden woningen uitgaat naar een schuine kap in plaats van een plat dak.
 • Bij de woonvoorkeuren voor appartementen is met name aangegeven: ruime woonkamer, verdiepingshoge ramen, glazen balustrade bij het balkon om optimaal van het uitzicht te kunnen genieten en tot slot veel keuzevrijheid.
 • Belangrijk bij de keuze voor een appartement is de locatie, grote woonkamer, zonligging van het balkon en goede prijs.
 • De meeste respondenten geven de voorkeur aan een appartement tussen de 90 en 115 m2.
 • De voorkeur gaat uit naar een eigen (fietsen)berging en een groene inrichting van het binnenterrein.
 • Van de belangstellende voor een eengezinswoning en twee-onder-een kapwoning is tweederde op zoek naar een grote woning. Verder is er een grote groep op zoek naar een ander type woning.
 • Men wil graag verhuizen binnen 1 tot 2 jaar.
 • Bij woonwensen wordt aangegeven een energiezuinig huis, een woonkeuken, een zonnige tuin en openslaande deuren naar de tuin. Ook hier is de keuzevrijheid erg belangrijk.
 • De grootste groep is op zoek naar een woning van 125 tot 150 m2. Het merendeel wenst hierbij minimaal 3 slaapkamers op de eerste verdieping.
 • Het is de ambitie dat Goudshof een gasloze wijk wordt. Dat betekent dat verwarmen en koken niet meer met gasgestookte installaties kan plaatvinden, maar uitsluitend elektrisch. Deze ambitie spreekt ruim 60% van de belangstellenden aan voor 38% is het niet van invloed op de aankoopbeslissing.
 • Het is de ambitie om de grondgebonden woningen uit te voeren als nul-op-de-meter woningen. Ruim 60% van de geïnteresseerden geeft de voorkeur aan een nul-op-de-meter woning t.o.v. de een reguliere nieuwbouwwoning.

Dit betreft een beknopte weergave van de totale resultaten.

Hoe nu verder...
De resultaten uit de enquête worden gebruikt in de verdere planvorming. Met de resultaten uit de enquête werken we verder aan het architectonisch ontwerp. In één van de volgende nieuwsbrieven verwachten we de eerste gevelbeelden te kunnen laten zien. Uit de enquêteresultaten komt duidelijk naar voren dat de jaren '30 architectuur het populairst is onder de belangstellenden en dat ook de stijlkenmerken van het Sint Jozefpaviljoen belangrijk zijn. Wij zijn ook van mening dat dit belangrijk is bij de ontwikkeling van de nieuwbouw. Dit betekent ook dat we de architect de opdracht hebben meegeven om in deze stijl en/of met stijlkenmerken woningen te ontwerpen. We streven naar een hoogwaardige, ruim opgezette en groene wijk met een gevarieerd woonprogramma.

Stand van zaken planvorming
In hoofdlijnen ligt het stedenbouwkundig programma vast. Onderstaande afbeeldingen geven de huidige situatie aan en de voorgenomen nieuwbouw. In het plan worden grondgebonden woningen gerealiseerd, vooralsnog 24 eengezinswoningen en 2 woningen van het type twee-onder-een-kap. Daarnaast worden er 4 appartementengebouwen gebouwd in carré vorm voor in totaal ca. 98 woningen. Drie van deze gebouwen worden verhuurd in de vrije sector (ca. 60 woningen). In het gebouw met het hoogte accent worden de koopappartementen (ca. 38 woningen) gerealiseerd. 

 

Planning
Tot slot ziet u in vogelvlucht onze voorlopige planning.

Vaststellen definitief woonprogramma en ontwerp woningen - 4e kwartaal 2017.

Ontwerp bestemmingsplan – 4e kwartaal 2017
Naar verwachting zal het ontwerp – bestemmingsplan in het 4e kwartaal 2017 ter inzage worden gelegd.

Planpresentatie
Hierbij presenteren we de plannen voor Goudshof met de eerste beelden van de woningen en prijsindicaties. Indicatie: december 2017.

Prognose start verkoop (fase 1)
Start verkoop appartementen, eengezinswoningen en twee-onder-een kapwoningen. Indicatie: 1e helft 2018.

Prognose start sloop 
Indicatie: 1e kwartaal 2018

Start Bouw
Indien alles volgens bovenstaande planning verloopt en wij voldoende woningen in fase 1 hebben verkocht (ca. 70%), zal de bouw van de woningen na de zomer van 2018 starten. 

* De planning is een prognose en kan tussentijds naar behoefte van het proces worden aangepast. 

Vrije sector huurappartementen
In het plan worden drie appartementencomplexen in de vrije sector huur gerealiseerd. AM ontwikkelt deze huurappartementen. Indien uw belangstelling heeft getoond voor de huurappartementen houden we u graag op de hoogte van de voortgang. Op het moment dat de verhuurder bekend is wordt uw interesse aan de verhuurder doorgegeven. 

Sint Jozefpaviljoen wordt zorglocatie
Eind september hebben Domus Magnus en AM een overeenkomst voor de herontwikkeling van het Sint Jozefpaviljoen getekend. Het voormalig rooms-katholiek ziekenhuis en weeshuis aan de Graaf Florisweg te Gouda wordt verbouwd tot een schitterende woonzorglocatie. Het gaat om het hoofdgebouw van de Sint Jozeflocatie, het Sint Jozefpaviljoen. Dit erkend gemeentelijk monumentale pand werd tot begin 2014 gebruikt door het Groene Hart Ziekenhuis. In totaal worden er ca. 32 woonzorgappartementen gerealiseerd. Naar verwachting wordt er in de eerste helft van 2018 gestart met de verbouwing van het paviljoen. De geschiedenis van de locatie leeft voort en originele details worden bewaard tijdens de verbouwing. Heeft u belangstelling in het wonen op woonzorglocaties van Domus Magnus? Ga dan naar www.domusmagnus.com of neem contact op via info@domusmagnus.com of 085-0654910.

Interesse?
Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds inschrijven als belangstellende voor het project. Wij verwachten zoals hierboven aangegeven in de eerste helft van 2018 te starten met de verkoop van de woningen en zullen u als eerste op de hoogte stellen. Indien gewenst kunnen wij u te zijner tijd begeleiden in het traject van de financiering. Tussentijds zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 • Enthousiaste reacties op voorgenomen nieuwbouw

“Goudshof, Wonen in de tuin van St. Jozef”

Contactpersonen Goudstuin

Robert Roos
Boer Makelaardij

Robert Roos

Marsha Sint Nicolaas
TW3 Makelaars

Marsha Sint Nicolaas