Nieuwsbrief 27 maart 2018

Geplaatst op 06-04-2018

Ontwerp bestemmingsplan
Zoals wij u hebben gemeld dient er, om in verkoop te kunnen gaan met de woningen in Goudshof, een bestemmingsplanprocedure doorlopen te worden. Het bestemmingsplan ligt sinds deze maand ter inzage bij de Gemeente Gouda. Wij zullen u op de hoogte houden van het verloop. Het indienen is een belangrijke mijlpaal voor de realisatie van Goudshof!

Planning Goudshof
In tegenstelling tot hetgeen is vermeld in het magazine van december, waarin wij u informeerde dat de verwachting is dat we in de eerste helft van 2018 kunnen starten met de verkoop, moeten wij u helaas mededelen dat de verkoop van Goudshof is doorgeschoven naar de 2e helft van 2018. De reden hiervan is dat het bestemmingsplan later in procedure is gegaan. 

In de voorlopige planning gaan wij vooralsnog uit van een start verkoop van de appartementen na de zomer. De eengezinswoningen en twee-onder-een kapwoning volgen naar verwachting in het 4e kwartaal dit jaar. Door deze nieuwe ontwikkelingen kan naar verwachting in het eerste kwartaal 2019 worden gestart met de bouw van de appartementen, de bouw van de grondgebonden woningen wordt verwacht in het 2e kwartaal 2019.

Bouwlocatie
Het gebied achter het St. Jozefpaviljoen krijgt een nieuwe bestemming als woonwijk. Er vinden momenteel al enkele voorbereidende werkzaamheden plaats. AM verkoopt het St. Jozefpaviljoen aan Domus Magnus. Het St. Jozefpaviljoen wordt gerenoveerd tot een hoogwaardig zorgcomplex. Ter voorbereiding op de verkoop worden er eind april voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Omwonenden worden hierover via huis-aan-huis brieven op de hoogte gebracht. Het St. Jozefpaviljoen wordt momenteel beheerd door tijdelijke huurders, de komende tijd wordt de tijdelijke verhuur stopgezet in afwachting van de renovatie. 

Indicatie verkoopprijzen
De verwachting is dat de koopsomindicaties voor de appartementen en grondgebonden woningen in mei beschikbaar zijn. Wij zullen u hierover via de nieuwsbrief informeren.

Verkopend makelaars
De woningen in Goudshof worden straks collegiaal verkocht door Robert Roos van Boer Makelaardij en Tom van Noord van TW3 Makelaars. Heeft u vragen over Goudshof dan staan zij u graag te woord. In een volgende nieuwbrief stellen zij zich graag aan u voor.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en berichten u graag nader in de loop van het voorjaar.

“Goudshof, Wonen in de tuin van St. Jozef”

Contactpersonen Goudstuin

Robert Roos
Boer Makelaardij

Robert Roos

Marsha Sint Nicolaas
TW3 Makelaars

Marsha Sint Nicolaas